اسلایدر تبلیغات انجمن مهندسین برق و الکترونیک


 تبلیغات انجمن مهندسین برق و الکترونیک


محاسبات روشنایی

تعیین میزان روشنایی:


· 20 تا 30 وات بر متر مربع برای مسكونی

· 10 تا 15 وات بر متر مربع برای زیرزمین – انباری

· تا 10 وات بر متر مربع برای حیاط
.

.
محاسبات روشنایی:

تعیین میزان روشنایی:


· 20 تا 30 وات بر متر مربع برای مسكونی

· 10 تا 15 وات بر متر مربع برای زیرزمین – انباری

· تا 10 وات بر متر مربع برای حیاط

مقادیر فوق برای استفاده از لامپهای رشته دار معتبر هستند و در مورد لامپهای فلور سنت بعلت راندمان نوری بالا تر 25/0 مقادیر بالا كافیست. تعداد انشعابهای رو شنایی برای هر50 متر مربع بنا یك انشعاب رو شنایی بكار می رود. در اتاقهای نشیمن و غذا خوری معمولا" از لوستر استفاده می شود كه لو سترها در مركزاتاق و بقیه چراغها را طوری قرار می دهند كه نور یكنواختی بدست آید. در مواردیكه اتاق یك درب داشته باشد كلید را نزدیك درب ودر صورتیكه دو درب داشته باشد ,از دو كلید نزدیك دو درب استفاده می شود . در راه پله ها و راه روها از كلید تبدیل استفاده می كنند.كلید را در 110 سانتیمتری از كف تمام شده نصب می كنند. كلید باید طوری نصب گرددكه با باز كردن درب در دسترس بوده و بدون وارد شدن
در اتاق در دسترس شما باشد.هیچ نقطه ای از دیوارهای اتاق از 2 تا 3متر از نزدیكترین پریز فاصله نداشته باشد.علاوه بر نكات و مطالب گفته شده روشهایی برای محاسبات روشنایی وجود دارد . روش لومن با استفاده از شاخص فضا و روش لومن با استفاده از تقسیم ناحیه ای وهمچنین روشنایی معابر با استفاده از ترسیم نمودارهای ایزوكاندلا.روش استفاده شده در اینجا روش لومن با استفاده از شاخص فضا می باشد كه با تغییراتی اندك شرح داده می شود .و جداول مربوطه در ادامه می آید. برای روشن شدن جدول بهتر است با اصطلاحات زیر آشنا شویم.

شار نوری(شدت نور) : مقدار كل نوری را كه در تمام جهات از یك منبع نور در هر ثانیه در فضا پخش شود شدت نور گویند و آن را با O نمایش می دهندو واحد آن لومن می باشد .

شدت روشنایی: نسبت مقدار شار نوری كه بطور عمودی به سطح مورد نظر می تابد شدت روشنایی گویند وبا E نمایش می دهند و واحد آن لوكس می با شد.

شدت روشنایی مربوط به هر مكان را با جداول مربوطه استخراج می كنند. طریقه محاسبه به این شكل می باشد كه ضریب انعكاس سقف- دیوار - كف به ترتیب80% - 50% - 30% كه البته برای رنگ روشن می باشد.


موضوع : مهندسی قدرت (Power Engineering)،
برچسب ها : محاسبات، روشنایی، مقادیر، شدت روشنایی، تعیین میزان روشنایی،
تاریخ : سه شنبه 30 مهر 1392 | 05:12 ب.ظ | نویسنده : رامین خادم ملت | نظرات

 انجمن مهندسین برق و الکترونیک