اسلایدر تبلیغات انجمن مهندسین برق و الکترونیک


 تبلیغات انجمن مهندسین برق و الکترونیک


طراحی مبدل قدرت

به دلایل زیر از لحاظ فنی، امكان استفاده از یك مبدل قدرت معمول تجاری سه فاز حتی در سیستم توزیع وجود ندارد :

1.     ولتاژ فاز شبكه توزیع (در محدوده تا 20 كیلوولت) از حد ظرفیت بلوكه كردن نیمه هادیهای قدرت معمول ، بیشتر است .

2.     كل سیستم مذكور ، شامل مبدل قدرت ، بایستی در شرایط وقوع اتصال كوتاه ترانس در مدار باقی بمانند ( مثلا برای جریان نامی 22 آمپر اولیه ، جریان اتصال كوتاه تا 550 آمپر را تحمل كند) .

3.     با برقدار كردن ترانس، جریانی در حدود چهار برابر جریان نامی برقرار میشود كه در نتیجه ثانویه ترانس، تا لحظاتی قادر نیست برق 400 ولت مورد نیاز دستگاههای كنترلی فوق را تامین كند .

طراحی مبدل قدرت:

به دلایل زیر از لحاظ فنی، امكان استفاده از یك مبدل قدرت معمول تجاری سه فاز حتی در سیستم توزیع وجود ندارد :

1.     ولتاژ فاز شبكه توزیع (در محدوده تا 20 كیلوولت) از حد ظرفیت بلوكه كردن نیمه هادیهای قدرت معمول ، بیشتر است .

2.     كل سیستم مذكور ، شامل مبدل قدرت ، بایستی در شرایط وقوع اتصال كوتاه ترانس در مدار باقی بمانند ( مثلا برای جریان نامی 22 آمپر اولیه ، جریان اتصال كوتاه تا 550 آمپر را تحمل كند).

3.     با برقدار كردن ترانس، جریانی در حدود چهار برابر جریان نامی برقرار میشود كه در نتیجه ثانویه ترانس، تا لحظاتی قادر نیست برق 400 ولت مورد نیاز دستگاههای كنترلی فوق را تامین كند.

بنابراین ، برای ساختن مبدل قدرتی كه بر مشكلات فوق غلبه كند
، موارد زیر در مرحله تحقیق و بررسی قرار دارند :

كاربرد الكترونیك قدرت در تپ چنجر ترانسفورماتورهای توزیع :

یكی از حوزه های استفاده از الكترونیك قدرت در صنعت برق، تپ چنجر ترانسفورماتورها می باشد . تپ الكترونیكی برخلاف نوع مكانیكی ، كنترل دائم و تنظیم جریان ولتاژ ترانسفورماتور را ممكن میسازد . بدین منظور ، بایستی امكان تغییر تپ در شرایط بار كامل ترانس فراهم گردد . مهمترین مسئله در طراحی مبدل قدرت برای این منظور، اندوكتانس سرگردان تپ های سوئیچ شده می باشد . اگر عمل تغییر تپ بین دو تپ مختلف در فركانس بالا صورت بگیرد ، امكان تنظیم دائمی ولتاژ ثانویه در بار كامل ترانس وجود دارد .

1.     تحقیق در مورد توپولوژی و مفاهیم كنترلی (مدولاسیون) مبدل .

2.     مدل شبیه سازی شده از ترانس قدرت با مبدلهای قدرت برای توپولوژیهای مختلف .

3.     توپولوژیهای مختلف ممكن از مبدل قدرت و تكنیكهای مرتبط كنترل از طریق شبیه سازی .

4.     انتخاب توپولوژی بهینه از مبدل قدرت با توجه به قابلیت اطمینان سیستم ، پیچیدگی و هارمونیكها و دقت شكل موج ترانس .

5.     اثبات توپولوژی در نظر گرفته شده از لحاظ تجربی .

6.     انجام آزمون در یك آزمایشگاه ولتاژ بالا و ارزیابی نتایج با توجه هارمونیكهای شكل موج مبدل .موضوع : مهندسی الکترونیک (Electronic Engineering)،
برچسب ها : طراحی، مبدل قدرت، الكترونیك قدرت، كاربرد، ترانسفورماتور توزیع، تپ چنجر،
تاریخ : دوشنبه 22 مهر 1392 | 12:56 ب.ظ | نویسنده : رامین خادم ملت | نظرات

 انجمن مهندسین برق و الکترونیک