اسلایدر تبلیغات انجمن مهندسین برق و الکترونیک


 تبلیغات انجمن مهندسین برق و الکترونیک


چگونگی بررسی و عیب یابی نشتی گاز SF6

گاز SF6  در صنعت برق، به عنوان یك ماده عایقی در تجهیزات فشار قوی و در سطوح ولتاژ بالا بسیار كاربرد دارد.اگرچه SF6 خالص به لحاظ شیمیایی خنثی می باشد، اما در عین حال یك گاز گلخانه ای قوی با یك شبكه مولكولی است كه خواص آن در شرایط گرما، بسیار فراتر از دی اكسید كربن خواهد بود. علاوه برجنبه های زیست محیطی، از جهت اقتصادی نیز، نشتی گاز SF6 گران تمام شده و هزینه تعویض آن بسیار زیاد می باشد. 

روشهای رایج برای بازرسی نشتی SF6 ، شامل استفاده از صابون است كه با این عمل، در صورت وجود نشتی، حبابهای گاز در محل نشتی ظاهر می شوند و بدین ترتیب نشتی تشخیص داده می شود.
چگونگی بررسی و عیب یابی نشتی گاز SF6

گاز SF6  در صنعت برق، به عنوان یك ماده عایقی در تجهیزات فشار قوی و در سطوح ولتاژ بالا بسیار كاربرد دارد.اگرچه SF6 خالص به لحاظ شیمیایی خنثی می باشد، اما در عین حال یك گاز گلخانه ای قوی با یك شبكه مولكولی است كه خواص آن در شرایط گرما، بسیار فراتر از دی اكسید كربن خواهد بود. علاوه برجنبه های زیست محیطی، از جهت اقتصادی نیز، نشتی گاز SF6 گران تمام شده و هزینه تعویض آن بسیار زیاد می باشد. 

روشهای رایج برای بازرسی نشتی SF6 ، شامل استفاده از صابون است كه با این عمل، در صورت وجود نشتی، حبابهای گاز در محل نشتی ظاهر می شوند و بدین ترتیب نشتی تشخیص داده می شود.

این روش نسبتا" زمان بر بوده و بدلیل اینكه لازم است تا تجهیزات مورد بازرسی بی برق گردند، پر هزینه می باشد.

اخیرا" مؤسسهEPRI  برای تشخیص نشتی گاز SF6 ، روش جدیدی مبتنی بر استفاده از دوربین “GasVue”،برای انجام بازرسی در محل تجهیزات ارائه نموده است. دوربین لیزری“GasVue” یك فناوری جدید در بازرسی و آشكار سازی نشتی گاز SF6می باشد. اساس كار این دوربین بر تركیب Co2laser (قسمتی كه طول موجهای مادون قرمز را برای جذب و شناسایی SF6هماهنگ می نماید)با یك سیستم تصویری مادون قرمز می باشد و بدین ترتیب، امكان مشاهده نشتی SF6 كه برای چشم غیر مسلح و دیگر تجهیزات بازرسی بصری، غیر محسوس است، فراهم می گردد.

این دوربین با سرعت و دقتی فراوان و بی نیاز از خروج تجهیزات تحت بازرسی از حالت بهره برداری، حتی نشتی ناشی از یك سوراخ ریز را نشان می دهد. استفاده از این دوربین سبب میگردد كه شركتهای برق، نشتی های مربوط به گاز SF6 را سریعتر و صحیحتر از روشهای رایج تشخیص دهند. در نتیجه با استفاده از این سیستم، هزینه های مربوط به عیب یابی كاهش یافته و میزان اتلاف گاز SF6 نیز كمتر می گردد.

بعلاوه می توان نشتی روی سطوحی را كه به سختی در دسترس می باشند شناسایی كرد و نیز با توجه به سایر تكنیكها، حتی طیفهای ضعیف گاز و یا نشتیهای پالسی را كه در حال خروج هستند، نشان داد.

دوربین مذكور، ایمنی عملیات بازرسی را بهبود می بخشد چرا كه كاربر دوربین می تواند از یك فاصله امن از تجهیزات و نیز در ارتفاع معینی از زمین كه عموما" بر روی نردبانها و چوب بستها می باشد، عمل بازدید را هدایت نماید.

برای آشكار سازی نشتی گاز SF6 در كلیدها و دیگر تجهیزات یك پست در ایالت ایلی نویز( آمریكا) ، بجای آزمایشات مرسوم، از دوربین لیزری“GasVue” استفاده گردید. با صرف نظر از هزینه های مشترك بین این روش و آزمایشهای مرسوم حبابی(صابونی)، برآورد بعمل آمده نشان داد كه هزینه صرفه جویی شده به واسطه این روش كاربردی ساده، معادل 12 هزار دلار می باشد.

پس از سرمایه گذاری مؤسسه EPRI در امر پیشرفت دوربین مورد نظر، شركت "ادیسون" در نیویورك، در چند نوبت از ماه، از این دوربین استفاده كرده است.همچنین شركت برق آفریقای جنوبیEskom از این دوربین در چهار پست خود استفاده كرده است.

 

منبع :    مؤسسه EPRI

موضوع : مهندسی قدرت (Power Engineering)،
برچسب ها : گاز SF6، عیب یابی نشتی، چگونگی بررسی و عیب یابی نشتی گاز SF6، عیب یابی گاز sf6،
تاریخ : یکشنبه 12 آبان 1392 | 05:49 ب.ظ | نویسنده : رامین خادم ملت | نظرات

 انجمن مهندسین برق و الکترونیک